Devam Eden Projeler

Devam Eden Projelerimiz

Antakya Mobilyacılar Sitesi Yapım İşi

Kırıkkale İli Delice İlçesi Elektronik Denetleme Sistemleri Kurlumu Ve İşletilmesi
Kırıkkale İli Balışeyh İlçesi Elektronik Denetleme Sistemleri Kurlumu Ve İşletilmesi
Kırıkkale İli Çerikli İlçesi Elektronik Denetleme Sistemleri Kurlumu Ve İşletilmesi
Antalya Batem (Batı Akdeniz Tarımsal Raraştırma Enstütüsü Müdürlüğü) Binası Yapım İşi
S.S. Sınırlı Sorumlu Kardelen Köy Konut Yapı Kooparatifi İnşaatı Tamamlama İşi

Mardin Büyükşehir Belediyesi 14 MW Bio Enerji Santrali Yapım İşletme İşi

Dikmen Vadisi 330 Konut Yap Sat İşi

Sirkeli Güneş Santrali 3 MW